městská policie říjen 2021

Beseda zaměřená na právní povědomí

Pro každou třídu 2. ročníku byla dne 5. 10. 2021 uspořádána beseda Právní vědomí pro středoškoláky s pracovnicemi Městské policie Ostrava z oddělení prevence.
Policistky, paní A. Chylová a R. Macková, informovaly o skutkových podstatách trestných činů a přestupků, o jejich následcích a dopadech. Seznámily studenty s průběhem přestupkového řízení a s výši trestů. Vše vysvětlily na konkrétních kazuistikách.

Studenti po akci ocenili, že se skutečně dozvěděli něco nového, že pochopili, jak se v určitých situacích zachovat. Líbil se jim také přístup obou policistek, které dokázaly přitáhnout pozornost posluchačů, o tématech vyprávěly se zaujetím a poutavě.

Akce je zařazena do preventivního programu školy na rok 2021/22.

Dagmar Richterová, ŠMP

MPOMPO