Měsíc filmu na školách

Listopad tradičně patří Měsíci filmu na školách. Jedná se o projekt JSNS (Jeden svět na školách), do kterého se pravidelně zapojujeme.

Ne jinak tomu bylo v listopadu 2021. Studenti všech 2. ročníků se v ZSV zapojili do této akce besedou PhDr. Martina Juřici, pracovníka Statutárního města Ostravy, který 22. 11. 2021 na naší škole uskutečnil 3 besedy s tématem Mládež proti komunismu.

Na základě srozumitelné prezentace se studenti seznámili s tématy Mládež a komunismus po roce 1945, Proč se mládež po roce 1945 přidala ke komunismu a Protikomunistický odboj do roku 1989.

Druhá část hodiny byla věnována současným tématům, která k problematice ideologie měla daleko.

Dotazy se týkaly výstavby ostravského mrakodrapu, situace na Bazalech, chátrajícího objektu MD Ostravica, bývalého objektu městských jatek, …

Trošku shrnutí ze strany pořadatele, JSNS:

„S koncem listopadu končí také 17. ročník Měsíce filmu na školách, do kterého se v letošním roce zapojilo více než 420 pedagogů a přes 20 000 žáků a studentů. I v tomto roce projekt probíhal převážně online kvůli koronavirové pandemii. Tématem letošního ročníku bylo Mladí proti komunismu a zaměřili jsme se tak konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. Mezi tyto mladé osobnosti patří například Jan Palach, Jan Zajíc, Augustin Bubník nebo Dagmar Šimková.“

Mgr. Jana Kondeková a studenti 2.A, 2.B A 2.C
Fotogalerie Aneta Havrlantová, 2.A

Fotogalerie