Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům tuto dobu nesvobody přibližuje.

16. ročník Příběhů bezpráví – Měsíce filmu na školách byl věnován tématu médií v totalitní společnosti.

Do tohoto projektu se naše škola zapojuje pravidelně a ani poslední ročník doprovázený celou řadou komplikací souvisejících s epidemií covidu jsme si nenechali ujít. Díky výjimečné situaci se tento ročník konal netradiční formou a tradiční besedy se tentokrát na půdě školy neorganizovaly. Podobně jako celá řada jiných akcí, i projekce filmů a debaty studentů s pamětníky probíhaly na všech čtyřech stovkách zapojených školách online.

I takto se podařilo připomenout, jak důležitou roli mají pro společnost svobodná, nezávislá a kvalitní média.

Do tohoto projektu se v hodinách ZSV zapojili studenti 2.A a 2.B. v rámci ZSV shlédli dokumenty týkající se politických procesů v 50. létech a problematiky evropanství.

Na dokumenty navazovaly online besedy.

Mgr. Jana Kondeková, 2.A a 2.B
Fotogalerie Mgr. Jana Kondeková
Technická podpora Trang Son Tran 2.A a David Rašek 2.B

Fotogalerie