Maturanti se loučí 

I když tento školní rok rozhodně nepatří mezi ty běžné, život ve škole se nezastavil. Pořád se učíme něco nového, pracujeme, objevujeme, překonáváme překážky, nacházíme nové způsoby, metody a možnosti. A stejně jako v předchozích letech se maturanti připravují na poslední krůček na své cestě k završení středoškolského vzdělání. Tradiční poslední zvonění letos neproběhlo, proto se naši maturanti rozhodli rozloučit alespoň na dálku. Předejme jim slovo:

“V prvním ročníku jsme byli jen skupina cizích dětí, ale díky adaptačnímu kurzu jsme se sblížili a započaly dlouhotrvající kamarádské a přátelské vztahy.

A tak jako třídy před námi i my jsme došli do posledního ročníku naší střední školy. Proto bychom se chtěli rozloučit, ale bohužel z důvodu coronavirové krize nemáme možnost tak učinit před zraky celé školy a z očí do očí poděkovat našim třídním učitelkám.

Zprvu bychom chtěli poděkovat paní učitelce Polachové. Byla naší první třídní učitelkou, která nás seznámila s touto obchodní akademií a uvedla do chodu naši třídu a třídní vztahy.

Paní učitelko, moc Vám děkujeme za vše, co jste pro nás udělala a co jste nás naučila. Přejeme Vám spokojený rodinný život a hodně úspěchů v životě profesním.

V druhém ročníku nám ale paní učitelka Polachová odešla na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila paní učitelka Mertová.

Paní učitelko, Vám bychom chtěli poděkovat za pevné nervy, které s námi máte, za to, že to s námi nevzdáváte, a hlavně za to, že jste většinu z nás dovedla k maturitní zkoušce i přes to, že s Vámi už rok a půl „válčíme“ na on-line hodinách.

Jsme rádi, že Vás máme.

Teď už Vás i celou obchodní akademii opouštíme (snad) a doufáme, že na nás přes všechno dobré i zlé co se za 4 roky našeho studia událo, budete vzpomínat jen v tom nejlepším.”

Žáci třídy 4.A

Ročník 2017-2021

 

“Vážení učitelé,

jsou tomu již čtyři roky, kdy jsme začali naše středoškolské studium. Připadá nám to jako včera, kdy jsme poprvé usedli do středoškolských lavic a najednou nás čeká maturita. Celé čtyři roky jste se nám snažili předat co nejvíce informací a připravit nás k maturitní zkoušce.

Ať už jsme se poznali v prvním, druhém či třetím ročníku, vždy jste byli velice hodní a vstřícní. Někdy jste to s námi měli složité, ať už šlo o naši nechuť či nezájem o učivo, ale nakonec jsme to všichni společně zvládli a u maturity vám to určitě dokážeme. Děkujeme za Vaši trpělivost a snahu.

Především bychom chtěli poděkovat naší třídní učitelce Bronislavě Grebíkové, která nás vždy před ostatními chválila i bránila. Snažila se nám vyjít vstříc, ať už šlo o maličkosti či důležité věci. Nesmírně si vážíme její ochoty a opravdu za vše děkujeme.

Uzavíráme velkou kapitolu, z které si odneseme nová přátelství a ty nejlepší zážitky. Užili jsme si to i během distanční výuky. Ještě jednou Vám všem děkujeme a budeme na Vás rádi vzpomínat. “

Vaše 4. B

“Děkujeme všem učitelům, kteří nám pomáhali připravit se přes toto těžké covidové období nejen na maturitu, ale po celou dobu čtyř let nám ochotně předávali své zkušenosti. I když jsme jim někdy připravili perné chvíle, tak nad námi nezlomili hůl a dali nám vždy šanci. V neposlední řadě nejvíce děkujeme naši třídní učitelce, paní Mgr. Janě Kondekové, která tady byla vždy pro nás a byla nám ve všem oporou.

 Loučíme se malou kytičkou:

Mgr. Marie Sikorová, 4 roky čeština, 2 roky dějepis, děkujeme.
Mgr. Veronika Piterková, 2 roky čeština, děkujeme.
Mgr. Monika Chvostková, 4 roky matematika, 1 rok fyzika, 1 rok matematická cvičení, děkujeme.
Mgr. Eva Bosová, 2 roky matematika, děkujeme.
Mgr. Eva Pražanová, 4 roky angličtina, 1 rok konverzace v angličtině, děkujeme.
Mgr. Michaela Kubáčková, 2 roky technická angličtina, děkujeme.
Mgr. Jana Kondeková, 4 roky angličtina, 3 roky základy společenských věd, 1 rok konverzace v angličtině, děkujeme.
Mgr. Karolína Kofránková, 4 roky tělesná výchova, 1 rok biologie, děkujeme.
Mgr. Jolanta Dorotíková, 4 roky tělesná výchova, děkujeme.
Ing. Jiří Kalousek, 3 roky operační systémy, 1 rok webové aplikace, děkujeme.
Ing. Petr Klimša, 1 rok hardware, 3 roky programování, 2 roky sítě, děkujeme.
Ing. Aleš Oujezdský, PhD, 1 rok ICT, 1 rok webové stránky, 2 roky hardware, 1 rok aplikační software, děkujeme.
Ing. Radim Štefan, 1 rok chemie, 1 rok aplikační software, děkujeme.
Ing. Jana Krejčí, 1 rok aplikační software, děkujeme.
Ing. Liběna Krchňáková, 1 rok aplikační software, děkujeme.
Ing. Marie Grygarová, 1 rok psaní všemi deseti, děkujeme.
Ing. Věra Štverková, 3 roky účetnictví, 1 rok integrovaný ekonomický předmět, děkujeme.
Ing. Petra Sedlářová, 2 roky účetnictví, děkujeme.
Ing. Martina Mertová, 1 rok účetnictví, děkujeme.
Ing. Helena Svršková, 4 roky ekonomika, děkujeme.
Ing. Barbara Barošová, 1 rok integrovaný ekonomický předmět, děkujeme.
Ing. Yvona Fidzinská, 1 rok ekonomika, děkujeme.

Děkujeme také paní ředitelce Ing. Marii Katapodisové, 
paní zástupkyni RNDr. Marcele Kepákové, 
paní výchovné poradkyni PhDr. Ladislavě Pechové 
a paní metodičce prevence PaedDr. Dagmar Richterové.”

Vaše 4.C