Matematický klokan 2021

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž. Jejím hlavním cílem je především popularizace matematiky a zvýšení zájmu žáků o matematiku. Do školního kola, které na naší škole proběhlo 19.3. on-line prostřednictvím MS Teams, se zapojili studenti  1.A, 1.B, 1.C, 2.C, 3.A, 3.C. Největší zastoupení měla třída 3.C. Žáci prvního a druhého ročníku řešili úkoly kategorie JUNIOR a žáci třetího ročníku kategorie STUDENT.

Kategorie JUNIOR:

  1. místo: Bílovský Luboš – 2.C
  2. místo: Tomica Duc – 1.A
  3. místo: Kusyn Jakub – 1.A

Kategorie STUDENT:

  1. místo: Bruthans Jan – 3.C
  2. místo: Olekšák Michal – 3.C
  3. místo: Kubík Jan – 3.C

A zamyšlení na závěr:

„Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.“

Albert Einstein

Zapsala: Mgr. Monika Chvostková