Maraton psaní dopisů

Studenti naší školy se v prosinci 2019 a v lednu 2020 zapojili do akce Maraton psaní dopisů. Organizátorem je každoročně Amnesty International (celosvětové hnutí, které monitoruje porušování lidských práv a iniciuje kampaně proti jejich porušování).

Tento ročník byl věnován mladým lidem do 26 let, kterým jsou upírána jejich práva. Abychom jim trošku v boji s bezprávím pomohli, rozhodli jsme se, že za ně v 1., 3. a 4. ročnících napíšeme dopis či lépe řečeno v rámci školního parlamentu uspořádáme dopisovou akci.

Naše kroky směřovaly do Číny (Místo života s rodinou převýchovný tábor), adresátem dopisů byl prezident ČLR Xi Jinping, do Iránu (Za protest proti povinnému zahalování 16 let vězení), adresátem byl nejvyšší soudce Ebrahim Raisi, do Běloruska (8 let vězení kvůli nepoctivému zaměstnavateli), adresátem byl generální prokurátor Běloruské republiky a do Egypta (Lidskoprávní výzkumník zmizel beze stopy), adresátem byl státní prokurátor Hamada al-Sawi.

Studenti se seznámili s příběhy hlavních aktérů, podiskutovali o velmi závažné problematice, procvičili angličtinu a svými podpisy se snažili ovlivnit danou situaci.
Pokud máte zájem poznat třeba Yilima, Yasamanu, Ibrahima či Emila, navštivte www. amnesty international a dále sledujte jejich osudy.

„Mgr. Jana Kondeková, Kristýna Králová 4.C

Maraton psaní dopisůMaraton psaní dopisů