Logická olympiáda 2021

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Do 14. ročníku této soutěže se přihlásilo rekordních 75 237 žáků z celkem 3 285 škol. Do kategorie C (studenti středních škol) se zapojilo 14 936 řešitelů, z toho z  našeho Moravskoslezského kraje 1 586.

Základní kolo kategorie C proběhlo v týdnu od 15. do 22. října 2021 online formou. Test vypracovalo 15 našich studentů. Své zastoupení měly třídy 2.C, 3.C, 4.A.

Kvantil našeho nejlepšího studenta je 93,28 v rámci Moravskoslezského kraje, tzn., že pouze přibližně 7 % studentů mělo výsledek lepší než Adam Tomášek (2.C). V rámci celé České republiky je jeho kvantil 92,83. Za svůj výsledek se nemusí stydět ani Vojta Král (4.A), Martin Lukeš (3.C), Aneta Robenková (4.A), Adam Becher (3.C).

Děkujeme všem zapojeným studentům a vítězům blahopřejeme.

Zapsala: Mgr. Monika Chvostková

Logická olympiáda 2021