LISTOPAD 1989 NA OSTRAVSKU

Zřejmě poslední tečkou za listopadovými aktivitami na naší škole byla přednáška PHDr. Martina Juřici, autora bibliografických prací z Ostravska. kronikáře města Ostravy, pracovníka ostravského archivu.

22.11.2019 zavítal do jedné skupiny  třídy 3.C a studenty velmi poutavě  seznámil s událostmi  roku 1989 na Ostravsku. Na jednu vyučovací hodinu se všichni účastníci stali svědky dramatických listopadových a prosincových dnů a také důsledků změny režimu.

Prezentace s dobovými fotografiemi i výstřižky z tehdejších novin musela každého zaujmout. V závěru následovaly dotazy ze strany studentů, které se namátkou týkaly nejen daného tématu, ale třeba i přidělování hornických bytů.

Krátká ukázka autora Martina Juřici z práce Rok 1989 v Ostravě.

Na počátku roku 1989 nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k dramatickým politickým změnám. Pokusy o veřejná opoziční vystoupení (21. srpen, 28. říjen) byly bezpečnostními složkami rychle potlačeny. První obsáhlejší zprávy o demonstraci na Národní třídě v Praze 17. listopadu se většina Ostravanů dozvěděla ze zahraničního rozhlasu. Další dny však události nabraly dynamiku a od 20. listopadu se Ostrava změnila v jednu plakátovací plochu a na tehdejším náměstí Lidových milicí proběhla první velká demonstrace. Spontánně také vznikala na závodech a institucích Občanská fóra, které zastřešilo 24. listopadu ostravské koordinační centrum OF. Zdejším specifikem byla oproti jiným velkým městům poměrně silná pozice KSČ, jejíž příznivci projevili na několika mítincích podporu tehdejšímu vedení státu. I zde však režim ztratil pozice, čehož symbolem bylo odstranění sochy milicionáře 29. 12. z náměstí, které bylo o několik dnů dříve přejmenováno z náměstí Lidových milicí na Masarykovo

Mgr. Jana Kondeková