Lekce o Jaroslavu Haškovi v knihovně

Ve středu 26. 2. 2020 strávili studenti třídy 3. B v rámci hodiny CJL v Knihovně na Vietnamské ulici. Vedoucí jim po dohodě s vyučující představila zajímavou prezentaci audionahrávkou a filmovými ukázkami tvorbu a život Jaroslava Haška. Pozvání Mgr. B. Grebíkové přijala i dlouholetá čtenářka této knihovny paní Jarmila Brázdová, která přinesla studentům k nahlédnutí RODOKMEN RODU BRÁZDŮ ze SRBEC a MEJLIC od r. 1357 včetně znaku tohoto rodu. Stal se jí i inspirací k napsání rodinné knihy Brázdů. Studenti ocenili zajímavé pasáže z rodokmenu, se kterými je p. Brázdová seznámila a do dalších vyučovacích hodin se do školy vraceli jako vždy spokojení a obohacení novými poznatky.

Mgr. Bronislava Grebíková

Fotogalerie: