Kroužky kybernetiky pro naše „ajťáky“

Prohlubování praktických dovedností v oblasti vývoje a fungování nových technologií je hlavním cílem nově otevřeného kroužku kybernetiky na naší škole. Je určen studentům IT oborů prvních až třetích ročníků. Setkávat se budou každých 14 dní ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hod.

Garantem kroužku je Katedra elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, která tímto způsobem rozvíjí hlubší povědomí o současných technologiích u dětí a mládeže, zároveň hledá i nové talenty, případně i své budoucí studenty.

Konkrétním obsahem kroužku je např. programování a řízení pomocí programovatelných automatů, vývoj vizualizačního uživatelského rozhraní, návrh a vývoj elektroniky SMD nebo využití atraktivních stavebnic s moderní přístrojovou měřicí technikou používanou v praxe. Účastníci se také seznámí se základními principy vývoje a inovací technických a elektrotechnických zařízení.

První setkání proběhlo již ve čtvrtek 12. října. Aktuální informace o kroužku jsou přístupné na stránkách katedry krouzkykybernetiky.vsb.cz.

Zpracovala: Michaela Hlostová

Fotogalerie