KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oborů vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně, 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika, 18-20-M/01 Informační technologie, proběhne bez přijímacích zkoušek v pátek 31. května 2019.

Kritériem pro přijímání uchazečů bude průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu průměrných prospěchů za výše uvedená pololetí do naplnění předpokládaného počtu přijímaných žáků. Pořadí uchazečů bude ve výsledkové listině uspořádáno vzestupně, od nejnižšího celkového dosaženého součtu průměrných prospěchů po nejvyšší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů ve výsledkové listině rozhodující nižší průměrný prospěch z předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyka a literatura; 3. anglický jazyk; 4. fyzika; 5. zeměpis. Průměrný prospěch z těchto předmětů bude vypočten z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy.