Krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2018

V letošním školním roce naše škola již popáté organizovala krajské kolo soutěže Ekonomický tým, které se konalo 2. října 2018. Do této soutěže se zapojilo 6 středních škol z Moravskoslezského kraje, jejichž zřizovatelem je krajský úřad. Soutěž je vyhlašována MŠMT a Asociací obchodních akademií a je určena pro žáky 4. ročníků, studijních oborů „obchodní akademie“ a „ekonomické lyceum”.

Naši školu reprezentoval tříčlenný tým, žáků 4. B, ve složení: Monika Kurletová, Roman Repka a Michaela Valiašková.

Soutěž má dvě části. V první části, zpracovávaly tříčlenné týmy studentů testy z oblastí profilových předmětů studovaných oborů: ekonomika, účetnictví, ICT a všeobecný přehled. Tento test týmy řešily na PC v prostředí Moodl. Druhá část soutěže byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického tématu před komisí. Týmy si v průběhu 30 minut připravovaly prezentaci na téma: Marketingový plán obchodní banky.  Svou práci poté prezentovaly před odbornou porotou, složenou z členů pedagogického doprovodu jednotlivých zúčastněných týmů.

Vítězem tohoto krajského kola se stal tým z Obchodní akademie a VOŠS, Ostrava – Mariánské Hory, p. o., který postupuje do celostátní soutěže, jejímž pořadatelem v letošním roce je OA Písek.

Tým našich studentů se umístil na krásném druhém místě.

Děkujeme všem zapojeným školám a blahopřejeme vítězům.

Zapsala Ing. Helena Svršková

Fotogalerie