Krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2017

V letošním školním roce se naše škola již po čtvrté stala organizátorem čtvrtého ročníku krajského kola soutěže Ekonomický tým, které se konalo 3. října 2017. Do této soutěže se zapojilo 6 středních škol z Moravskoslezského kraje, jejichž zřizovatelem je krajský úřad.

Soutěž byla vyhlášena MŠMT a  Asociací obchodních akademií. Tato soutěž je určena pro žáky 4. ročníků, studijních oborů „obchodní akademie“ a „ekonomické lyceum”.

Naši školu reprezentoval tříčlenný tým ve složení: Andrea Kalusová, Maxmilián Kupka a Kristýna Poradová.

V první části soutěže zpracovávaly tříčlenné týmy studentů testy z oblastí profilových předmětů studovaných oborů: ekonomika, účetnictví, ICT a všeobecný přehled. Tento test týmy řešily na PC v prostředí Moodle. Druhá část soutěže byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického tématu před komisí. Týmy si v průběhu 30 minut připravovali prezentaci na téma: Nové trendy a budoucnost v nakupování. Svou práci poté prezentovali před odbornou porotou, složenou z členů pedagogického doprovodu jednotlivých zúčastněných týmů.

Vítězem tohoto krajského kola se stal tým z Obchodní akademie z Českého Těšína, který postupuje do celostátní soutěže, jejímž pořadatelem v letošním roce je OA Brno.

Děkujeme všem zapojeným školám a blahopřejeme vítězům.

Zapsala Ing. Helena Svršková

Fotogalerie