Krajská soutěž v grafických disciplínách

V úterý 26. 3. 2019. se studenti Georgi Najdenov (1.B) a Jan Dokoupil (2.B) zúčastnili

Krajské soutěže v grafických disciplínách.

Tato soutěž se v letošním roce konala na Obchodní akademii a střední odborné škole logistické v Opavě.

Soutěžilo se ve 4 kategoriích, Wordprocessing, Korektura textu, Záznam mluveného slova a Opis.

Naši studenti byli nominováni pro kategorii Opis. Georgi Najdenov se umístil na 9. místě, Jan Dokoupil získal 23. místo. Chlapci získali cenné zkušenosti a příští rok se do soutěže určitě opět zapojí.

Našim studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Ing. Jana Krejčí