Jsi dobrý řečník?

V pondělí 29. 4. 2019 se čtyři studentky z 3. B (Karin, Hanka, Nikola a Veronika) zúčastnily akce Mladých demokratů pod názvem „Jsi dobrý řečník?“ Jednalo se o simulaci Evropského parlamentu v Ostravě.

Celá akce proběhla od 8.00 do 15.20 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Celá akce začala v 8.30 a po zahájení a představení členů Mladých demokratů (dále jako MD), kteří se na dnešní akci podíleli, byli účastníci seznámeni s programem. Po zahájení jeden z členů MD představil fungování orgánů EU a jejich sídla.

Posléze měli všichni hodinu na položení otázek panu europoslanci Jaromíru Štětinovi. Pan Štětina popsal svou funkci v parlamentu, své poznatky, jak se do funkce dostal a také svůj pohled na fungování EU.

Po rozmluvě s panem europoslancem následovala obědová pauza.

V odpolední části akce jsme si vybrali, které frakce evropského parlamentu chceme zastupovat. Celá skupina z OA si zvolila EPP.  Zároveň byli všichni účastníci rozděleni do dvou skupin podle toho, o čem chtěli jednat. OA opět nezklamala a držela se spolu. Cílem naší skupiny tvořené šesti členy EPP, dvěma členy krajně pravicové strany ENF (Evropa národů a svobody) a jedním zástupcem strany zelených bylo pozměnit navrhovaná ustanovení o změně stávajícího režimu v Maďarsku, který se pomalu mění v diktaturu.

Naše zasedání probíhalo tak, že jsme si odhlasovali předsedu a začali se radit, jak bychom chtěli pozměnit stávající čtyři články daného bodu. Zpočátku jsme měli jistý problém se zástupci ENF, kterým se nelíbila naše hlasovací koalice se zelenými. Při hlasování neměli absolutní šanci prosadit své názory a téměř vždy byli přehlasováni drtivou většinou. Výsledkem naší simulace na zasedání bylo to, že jsme ke stávajícím čtyřem článkům přidali pátý.

Posléze jsme svůj návrh pronesli na plenárním zasedání, kde byl přijat i přes veškerou snahu našich kolegů z ENF o nové projednání. Ukončením plenárního zasedání zároveň končila i celá akce, a to v 15:20.

Celá akce byla velice poučná a dovolila nám nahlédnout do fungování parlamentu Evropské unie. Rozhodně bych ji doporučila i dalším studentům, z nichž někteří se o politiku vážně zajímají.

Nikola Dedková, 3.B