International Masterclasses

Dne 11.3.2021 jsem se zúčastnil akce s názvem International Masterclasses, kterou pořádala  Slezská univerzita v Opavě.

Ráno probíhaly dvě přednášky s názvem Podivný mikrosvět a Zkoumáme mikrosvět. Seznámil jsem se se základy částicové fyziky, jak to vypadá v CERNu,  jak a s čím vědci provádí experimenty.

Odpoledne jsme začali zpracovávat data, která byla v CERNu naměřena na LHC. LHC je největší urychlovač částic na světě. Velký urychlovač je umístěn v podzemí na území mezi pohořím Jura ve Francii a Ženevským jezerem ve Švýcarsku.  Určovali jsme počet a druh částic, které byly zaznamenány po proton-protonových srážkách. Na konci se všechna data shromáždila a byla vyhodnocena.

Po krátké přestávce jsme se připojili na videokonferenci s lidmi, kteří v CERNu pracují. Připojeni byli i studenti z Itálie a Španělska, kteří také zpracovávali data a vyhodnotil se celkový výsledek experimentu. Následoval krátký kvíz.

Akce se mi líbila. Díky tomu jsem zjistil, jaké by to bylo pracovat jako částicový fyzik. Rád bych se této akce zúčastnil i příští rok, ale nejlépe osobně, ne online.

Luboš Bílovský – 2.C