GIS DAY

Geografický informační systém GIS je počítačový systém, který umožňuje získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat a přenášet vzájemné prostorové souvislosti společně s vlastními údaji o objektu. Tento systém se využívá v řadě lidských činností. Za zmínku stojí turistické mapy, katastrální mapy, letecké a družicové snímky a monitoring dopravních nehod. Velmi důležitou úlohu v dnešní době hrají také mapové aplikace jako například Google mapy.

S tímto tématem se podrobně formou přednášky seznámili všichni naši studenti 1.C a 2.C v rámci celosvětové kampaně GIS DAY konané dne 15. 11. také na VŠB -TUO. Studenti dále zmapovali areál VŠB –TUO pomocí GPS, což je globální družicový polohový systém umožňující pomocí elektronového přijímače určit přesnou polohu na povrchu Země. Vyzkoušeli si práci s dronem, našli zloděje pomocí GPS a prověřili si nejen své tělesné schopnosti v pravé LaserGame. Za nejlepší výkony byli studenti oceněni hodnotnými cenami.

Studenty doprovázeli: Mgr. Monika Chvostková, Ing. Jiří Kalouse a Ing. Petr Klimša

Fotoglaerie