Geografická soutěž Co víš o České republice (22. 10. 2009)

Školní kolo soutěže se uskutečnilo dne 22. 10. 2009 v odborné učebně zeměpisu, zúčastnilo se 14 studentů z 2. a 3. ročníků. Ti pak soutěžili ve znalostech z historie České republiky, přírodních poměrů a ekonomiky ČR. Maximální počet dosažených bodů byl 85.

Výsledky soutěže
1. místo: Jakub Mičan, L3.B, 77 bodů
2. místo: Patrik Šajtar, L3.A, 68 bodů
3. místo: Simona Staňová, A3.B, 62 bodů

Studentům, kteří se umístili, blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast!

Soutěž zorganizovali vyučující HOZ a ZEM – Mgr. Jaskulová, Mgr. Dorotíková, Mgr. Chytil