GEOGRAFICKÁ PROJEKCE „Planeta Země 3000“

Dne 23.6.2022 se studenti tříd 2.A, 2.B, 3.A a 3.B zúčastnili v rámci výuky zeměpisu unikátního vzdělávacího programu „Planeta Země 3000“ s názvem Madagaskar, kde se seznámili s regionem jižní Afriky, životem místních obyvatel a endemickou faunou a flórou. V pořadu se střídala filmová projekce s živými komentovanými vstupy moderátora Adama Lelka, který je autorem celého projektu. Nakonec proběhla beseda se studenty, které nejvíce zaujalo vyprávění a zážitky cestovatele Adama Lelka, který procestoval různé státy světa. Program byl velice zajímavý a poutavý.

J. Dorotíková