Finanční sbírka pro ZŠ Mikulčice

V září 2021 na naší škole probíhala finanční sbírka pro Základní školu v Mikulčicích, kterou v červnu postihlo tornádo.

Do sbírky se zapojili všichni vyučující, správní zaměstnanci, uklízečky, pan školník a studenti všech tříd.

V pátek 1.10.2021 byla sbírka ukončena a celková částka 10 500 Kč byla ihned odeslána na adresu školy.

Finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek, o které škola přišla v době přírodní katastrofy.

Studenti současné 4.B s třídní učitelkou Mgr. M. Kubáčkovou přispěli na tornádem postižené obce drobnou finanční částkou i v červnu 2021.

Mgr. Jana Kondeková
Mgr. Veronika Piterková
Fotografie: Trang Son Tran, 3.A

 

Jako odpověď nám napsal pan Michal Bešta ze ZŠ Mikulčice následující řádky:

Vážená paní magistro,

velmi Vám, zaměstnancům i studentům děkujeme. Výše částky je super. K nezaplacení je rovněž pocit, že na nás někdo myslí a je ochoten pomoci i 3 měsíce po katastrofě. Moc si toho vážíme. Budete-li mít cestu kolem Mikulčic, rádi Vás ve škole přivítáme. Za Vámi poslané peníze pravděpodobně pořídíme notebook. O několik jsme totiž vlivem tornáda přišli. S přátelským pozdravem

Michal Bešta

Peníze