Finanční gramotnost 2023

Finanční gramotnost
Studenti 3. ročníků letos znovu porovnali své znalosti o financích a zúčastnili se 12. ročníku největší tuzemské soutěže ve finanční gramotnosti. Soutěž „Finanční gramotnost“ každoročně připravuje organizace METODICA spolu s Evropskou asociací finančního plánování a s podporou ministerstev školství a financí. Je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week – Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež.

Účastníkům dává soutěž možnost poměřit své síly s vrstevníky z celé ČR. Ověřuje, jak na tom žáci a studenti se znalostmi o financích jsou, prohlubuje týmovou práci a propojení mezipředmětových dovedností. Organizátoři pro soutěžící připravili široké spektrum otázek o hospodaření a fungování světa peněz, a především případové studie z běžného života, na nichž žáci prokazují své znalosti a dovednosti v praxi. Studenti nejprve soutěží každý sám za sebe v rámci on-line školního kola, poté se ti nejlepší spojí do školního týmu, který postupuje do kola okresního.

Nejlepších výsledků v rámci školy dosáhli studenti Marek Ožana (3. A), Barbora Lachnitová (3. B) a Natalia Kucharská (3. B). Postoupili tedy týmově do okresního kola, kde získali pěkné 9. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k umístění.

Ing. Martina Mertová

Finanční gramotnostFinanční gramotnostFinanční gramotnost