Exkurze v planetáriu

Dne 25. 6. navštívili studenti 1. A a 1. C Planetárium Ostrava. Nejdříve si prohlédli interaktivní exponáty umístěné v Experimentáriu. Program v sále planetária začal moderovaným výkladem doprovázeným sférickou projekcí oblohy a digitálním simulátorem vesmíru. Výklad byl zaměřen převážně na zvířetníková souhvězdí, která se nacházejí v pásu podél dráhy na hvězdné obloze, po které se zdánlivě pohybuje Slunce během roku. Poté shlédli pořad s názvem Cesta za miliardou hvězd. Seznámili se s metodami měření vzdálenosti ve vesmíru, se vznikem a vývojem hvězd, tvarem a strukturou naší galaxie.

Doprovod: Monika Chvostková, Helena Svršková, Petr Klimša

Fotogalerie