Exkurze v Českém rozhlase Ostrava

Ve středu 27.6.2018 se studenti 1.C s pedagogickým  doprovodem (Mgr.Kondeková, Mgr. Kubáčková, Mgr. Sikorová) zúčastnili exkurze a pak následné besedy v Českém rozhlase v Ostravě na ulici Dr. Šmerala.

Exkurze zahrnovala prohlídku jednotlivých pracovišť, na kterých se studentům  odborně věnovali pracovníci, ať to byla pracovnice marketingu, která všechny  provedla celou budovou a poměrně zajímavě povy pr&aacut e;věla o historii rozhlasu, o jednotlivých budovách, odborných místnostech, technice a technolog. postupech, dále pak  moderátoři, kteří  ukázali kus své práce a několikrát se studenti dokonce  stali  i svědky živého vysílání, zvukaři, kteří  předvedli svou práci na PC, ale i v jednotlivých nahrávacích studiích.

Mgr. Jana Kondeková

Fotogalerie