Exkurze Osvětim

V rámci zpestření výuky dějepisu se 28. 6. 2022 konala exkurze v muzeu v Osvětimi. Zúčastnili se studenti především druhých ročníků a pár zájemců ročníku třetího.

Tříhodinová prohlídka začala v bývalém hlavním táboře Auschwitz I, kde jsme se seznámili se základními historickými fakty a časovou osou problematiky holocaustu. Dozvěděli jsme se, kdo do tábora přijížděl, prohlédli jsme si věci, které si s sebou lidé přiváželi a prošli místa, kde byli vězněni, mučeni a popravováni. Druhá část exkurze probíhala v Březince a věnovala se především každodennímu životě v koncentračním táboře.

Tato exkurze se nezařadí samozřejmě mezi veselé a zábavné, avšak vždy si najde své posluchače, kterým smutné osudy Židů, Romů a svých národů nejsou lhostejné, a to zejména i ve složitosti naší současnosti.

Mgr. Miroslava Doleželová

Fotoglaerie