Exkurze v hypermarketu Kaufland – 2018

V lednu tohoto roku se třída 2.A zúčastnila exkurze v hypermarketu Kaufland v Ostravě-Porubě. Zde se nás ujala vedoucí této pobočky, paní Štěpánková, která nás seznámila s fungováním Kauflandu z úplně jiného pohledu, než známe z pozice běžného zákazníka. Provedla nás po technickém a skladovacím zázemí pobočky a vysvětlila nám, jak probíhají logistické procesy v takto velkých obchodních jednotkách. Zmínila i problematiku nakládání se zbožím, které vyžaduje skladování za specifických podmínek, a v neposlední řadě i o způsobu nakládání s prošlým či poškozeným zbožím. Věřím, že takto nabyté praktické poznatky jsou pro studenty vždy přínosem, který uplatní v příslušných tematických okruzích v hodinách ekonomických předmětů.

Ing. Barbara Barošová

Fotogalerie