Exkurze do OZO

V měsíci květnu proběhl v rámci EVVO ve firmě OZO vzdělávací program s názvem Kde končí odpady, který je určený pro střední školy. Tento vzdělávací program postupně absolvovali studenti 1. ročníků naší školy. V odborném semináři se dozvěděli o různých způsobech nakládání s odpady a možnostech zpracování odpadu, které existují v Moravskoslezském kraji. Studenti získali zajímavé informace o recyklaci, dozvěděli se o možné výstavbě spalovny, Reusse centru v Ostravě atd. Pak následovala praktická část, zaměřená na soutěžní kvízy a nakonec byl promítnut film o budování skládky komunálního odpadu nebo zpracování a třídění odpadu v OZO. Exkurze se zúčastnilo celkem 69 studentů.

Mgr. J. Dorotíková

Fotogalerie