Evropský den jazyků 2021

Každoročně si na naší škole připomínáme významný den – Evropský den jazyků, který vyhlásila Rada Evropy a který se slaví od roku 2001 vždy 26. září.

Letos tomu nebylo jinak. V hodinách cizích jazyků se studenti

  • zajímavou formou seznámili s cílem i principy Evropského dne jazyků
  • prostřednictvím „QR codes“ si přehráli zvukovou podobu některých slov evropských jazyků (nejčastěji znělo „Hello“)
  • poučili se čtením zajímavostí, které o evropských jazycích ani netušili
  • pobavili se soutěží v rychlosti čtení „tongue twisters“
  • i čtením tzv. „palindromes“

Věříme, že Evropský den jazyků 2022 bude stejně zábavný…i poučný.

Zorganizovala i zapsala: Mgr. Michaela Kubáčková

Evropský den jazyků 2021Evropský den jazyků 2021