eTwinning

Jak probíhal e-learning v evropských zemích?

Po covidové odmlce jsme se opět zapojili do projektu eTwinning – partnerství a spolupráce evropských škol. Jako téma svého projektu jsme zvolili e-learning, zkušenosti s online výukou, výhody, nevýhody a přínosy pro budoucnost nejen v oblasti vzdělávání.

Do projektu se zapojilo 13 škol z 10 evropských zemí. V první fázi se vzájemně představujeme, některé školy se prezentují formou fotografie, jiné videem, další třeba znalostním kvízem z reálií své země. Jednotliví zapojení členové pracují na vytvoření vizuálu projektu – logu a letáku, které nakonec porovnáme a hlasováním zvolíme ten nejlepší.

Následovat bude hlavní etapa zaměřená na problematiku e-learningu v jednotlivých zemích. Jak byl tento nástroj využíván, jaká byla nejčastěji používaná platforma. Zajímá nás, které nástroje patřily k těm nejoblíbenějším a které naopak zůstaly na okraji zájmu. A samozřejmě, jaký přínos bude mít zvládnutí e-learningu pro další vývoj vzdělávání i pracovní praxe.

Kromě samotného tématu zkoumání, e-learningu, se navíc dozvíme i to, jak vypadá život a studium v okolních zemích, jak naši zahraniční spolužáci přemýšlejí a jaké standardy jsou u nich běžné. Už teď víme, jak vypadají učebny a školní prostory v různých koutech Evropy nebo jak se studenti do školy oblékají.
A co všechno se naučíme?

Především spolupracovat a komunikovat nad společnou záležitostí, kreativně zvládat jednotlivé úkoly, pracovat v různých softwarových prostředích a také používat angličtinu bez ostychu a strachu z chyb.

certifikát eTwinning