Ekonomická olympiáda

Institut ekonomického vzdělávání pořádal v letošním školním roce VI. ročník Ekonomické olympiády. Této středoškolské soutěže se zúčastnili studenti 3. ročníků. Testování proběhlo on-line formou testu v měsíci listopadu a prosinci 2021.

Soutěžní test obsahoval 25 otázek z mikro a makroekonomie, dějin ekonomického myšlení, finanční gramotnosti a mezinárodní ekonomie. Soutěž byla určena pro žáky všech typů středních škol, kterých se do soutěže zapojilo 417 z celé ČR.

Do krajského kola z více než 21 100 testovaných studentů postoupil z naší školy student třídy 3. B: Zimmel Dominik.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Zapsala

Ing. Svršková Helena