EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB – TU

Katedra účetnictví a daní 

Studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě patří již tradičně k častým volbám našich absolventů. Největší procento z nich každoročně zamíří na Ekonomickou fakultu VŠB-TU, se kterou máme dlouhodobé partnerské vztahy. Novinkou v přijímací řízení na Ekf pro letošní rok je informace, že studenti se nyní nově hlásí přímo ke specializacím hned od 1. ročníku.

I přes vlnu relativního demografického poklesu se  Katedra účetnictví a daní může pyšnit velkým zájmem ze strany studentů. Mají nově akreditovaný studijní program na dalších 10 let, tým vyučujících tvoří zkušení odborníci, kteří mají úzké vazby na praxi, a v neposlední řadě svoji roli sehrává i vysoká uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Mě osobně zaujala informace o propojení studijního systému s profesní mezinárodní scénou prostřednictvím mezinárodních asociací ACCA a ICU.

Nabídka katedry je opravdu bohatá – studenti mohou vybírat ze široké nabídky workshopů zaměřených na nejrůznější témata, odborných přednášek a exkurzí. Dobré zkušenosti mají s přípravnými kurzy z MAT a účetnictví, které pomáhají dorovnat znalostní diference u nově nastupujících vysokoškoláků. Neoddělitelnou součástí studijního plánu jsou i praxe ve firmách a podnicích. Velmi atraktivní jsou zahraniční studijní stáže v rámci programu ERASMUS +, v rámci kterých studenti mohou na jeden semestr vycestovat do Estonska, Španělska, Finska, Portugalska nebo třeba do Singapuru.

Nabídku katedry a studijní programy, které jsou otevřené pro letošní rok, nám představily Ing. Marcela Palochová, PhD. a Ing. Yvetta Pšenková, PhD. Přednášky se uskutečnily ve dvou termínech, 17. a 18. 2. 2020 a byly věnována studentům 4.A a 4.B oboru obchodní akademie. Druhá polovina přednášky byla zaměřena na změny a novinky v účetnictví v roce 2020.

Takže nezbývá než zájemcům o studiu na Katedře účetnictví a daní popřát hodně štěstí u přijímacího řízení!

PhDr. Ladislava Pechová
Výchovná a kariérová poradkyně

Změny a novinky 2020 – vybrané slaidy
PPT

268 kB

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB – TUEKONOMICKÁ FAKULTA VŠB – TU