Energetická olympiáda

Dne 19. 10. 2018 pořádala společnost Energetická gramotnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, ve spolupráci se společností ČEPS a Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze celostátní soutěž s názvem ENERGETICKÁ OLYMPIÁDA 2018. Školního kola se zúčastnili tři naši studenti 4. C Martin Kuś, Daniel Pekárek, Lukáš Mech. Soutěžní otázky byly zaměřeny na oblasti, jako jsou elektromobilita, energetický trh a obchodování s elektřinou, obnovitelné a další alternativní zdroje energie, energetický management, úspory či budoucnost energetiky. Hlavním cílem bylo informace najít, zpracovat a vhodně použít. Z celkového počtu 26 bodů získali naši studenti 17.

Zpracovala: Mgr. Monika Chvostková

Fotogalerie