DIGITALIZACE ŠKOLY – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Naše škola obdržela v roce 2022 finanční prostředky Evropské unie ve výši 67 000 Kč, které využila k pořízení 6 kusů notebooků pro žáky školy. Notebooky budou sloužit k zapůjčení žákům pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

 

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy