Den bezpečnějšího internetu

Den bezpečnějšího internetu připadá na druhé úterý v únoru a jeho tradice sahá až do roku 2004. V loňském roce se do něj zapojilo 170 zemí po celém světě a jen v České republice to byla více než stovka organizací, institucí a škol. V letošním roce připadá tento den na 9. února 2021. Podobně jako spousta jiných aktivit proběhne Den bezpečnějšího internetu letos pouze online.

V rámci hodin ICT bývá téma kybernetické bezpečnosti zařazováno opakovaně v průběhu celého roku a minulý týden patřil problematice phishingu a ransomware. Se studenty jsme prošli vzdělávací materiál upozorňující na typické znaky podvodných mailů, způsoby jejich distribuce obětem a hlavně to, jaká je optimální reakce na tento typ kybernetických útoků.

Co je to phishing?

Phishing je forma útoku s pomocí technik sociálního inženýrství, kdy se útočník vydává za důvěryhodnou autoritu s cílem získat citlivá data oběti. Nejčastější formou tohoto útoku je snaha získat údaje o kreditní kartě nebo internetovém bankovnictví oběti prostřednictvím podvodného e-mailu. Dříve byly tyto útoky poměrně dobře rozeznatelné díky špatné češtině nebo neodpovídající doméně. Dnes bývají tyto podvodné e-maily na výrazně vyšší úrovni a na první pohled těžko rozeznatelné. Přesto existuje celá řada znaků, kterými se prozradí.

Co je to ransomware?

Ransomware je škodlivý kód, který zamyká přístup k infikovanému zařízení nebo šifruje jeho obsah. Po uživateli požaduje výpalné s příslibem, že po zaplacení dojde k zpřístupnění zařízení a/nebo odšifrování dat. (definice z www.eset.com)

Věříme, že i na základě podobných akcí už naši studenti patří mezi poučené uživatele internetu a podobné útoky dokážou identifikovat a adekvátně na ně reagovat.

Ing. Liběna Krchňáková