Dějepisná olympiáda

Letos se všichni zájemci o historii konečně dočkali. Proběhlo školní kolo 49. ročníku Dějepisné olympiády pořádané Národním institutem pro další vzdělávání. Tento ročník poprvé také v kategorii pro střední školy. Tuto premiéru si 18. listopadu vyzkoušelo několik studentů prvních a druhých ročníků. Studenti se na soutěž předem připravovali čtením doporučené literatury. A výsledky byly velmi dobré.

Čtyři studenti dosáhli bodové hranice přes 60 % pro postup do okresního kola. První místo získal Vojtěch Mikeš z 1.B, na druhém místě se umístila Denisa Ulrichová z 2.B, třetí je Vojtěch Král z 2.A. Pomyslnou bramborovou medaili získává a náhradníkem pro okresní kolo je Martin Baginský z 1.C.

Vítězům gratulujeme a přejeme chuť k dalšímu vzdělávání i mimo rámec výuky. Hodně štěstí v okresním kole, které proběhne v lednu 2020.

Mgr. Miroslava Doleželová

Dějepisná olympiáda