Dějepis

  • Budeš cestovat v čase od pravěku do současnosti
  • Možná zjistíš, že se lidé z historie nepoučili a opakují tytéž chyby jako generace před námi
  • Absolvuješ dějepisné exkurze