Český jazyk a literatura

Už umíte číst a psát, ovládáte gramatiku a částečně i literaturu. Ve studiu budete své vědomosti stále prohlubovat, proniknete více do tajů četby, abyste na konci studia zdárně zvládli všechny části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.