Biologie a ekologie

  • Osvojíš si poznatky o lidském těle, anatomii, zdraví a zdravém způsobu života
  • Dozvíš se, jaký je vztah mezi člověkem a prostředím, jaký vliv má prostředí na orgánové soustavy
  • Získáš obecné poznatky o podmínkách života, populacích, ekosystémech, biosféře
  • Naučíš se pečovat o životní prostředí, jak ochraňovat přírodu
  • Zjistíš, jaký vliv mají lidské činnosti na biosféru
  • Zúčastníš se ekologických vycházek a exkurzí
  • Můžeš se zapojit do soutěží s ekologickou tématikou