Best in English 2019

29. listopadu se 28 studentů 1.- 4. ročníků obou studijních oborů zúčastnilo již 9. ročníku mezinárodní online soutěže Best in English.

V 9.45 se studenti shromáždili v učebnách číslo 1 a 7, kde vyplňovali online test úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference).

Test se skládal ze tří částí: gramatické, čtení s porozuměním a poslechové. Časový limit byl 60 minut, část studentů test dokončila ještě před vypršením dané lhůty.

Ihned po skončení studenti získali přehled o svém výsledku, počet bodů za daný časový úsek.

Celkové hodnocení bude známo do měsíce. Ceny pro 20 top studentů byly již určeny, jedná se o dvoutýdenní pobyt v Kanadě. Studenti si také budou moci vytisknout certifikát, který dokazuje dosaženou úroveň v daném testu.

Celá akce v České republice proběhla pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Mgr. Jana Kondeková
Ing. Jiří Kalousek
Fotogalérie: Tran Dai Vuong, 1.C

Fotogalerie