Besedy v rámci preventivního programu

Besedy v rámci preventivního programu

Pracovníci Centra primární prevence Renarkon navštívili naši školu 20. 4. a 16. 5. 2022 s programem Buď O.K. pro studenty prvního a druhého ročníku.

Dubnové besedy pro první ročník byly věnovány tématu sexuality, kdy ve dvou vyučovacích hodinách studenti s lektorem PhDr. T. Waloszkem probrali otázky věrnosti, partnerství, lásky a tolerance ve vztahu, ale také problematiku AIDS a dalších nemocí.

Květnové besedy pro první ročník vedl pan Bc. L. Bílý, který se studenty diskutoval o zdravém životním stylu a poruchách příjmu potravy.

Žáci druhého ročníku se v dubnu spolu s lektorem L. Bílým zaměřili na soužití menšin ve společnosti v přednášce nazvané Tolerance a akceptace menšin. V květnu pro ně připravil pan T. Waloszek zajímavou besedu Tabák. Hovořili o zpracování tabáku a široké škále nikotinových výrobků, o jejich účincích na naše zdraví, abstinenčních příznacích, odvykání kouření a motivaci.

Studenti si pochvalují, že bloky probíhají zábavnou formou, jsou interakční a doplněné o hry a demonstrace.