Beseda ÚMOb Poruba

Beseda s tajemníkem a tiskovým mluvčím Úřadu městského obvodu Poruba

V pátek 1. června se studenti všech druhých ročníků v rámci výuky ZSV zúčastnili krátké besedy s Mgr. Alešem Novotným, tajemníkem ÚMOb a Bc. Martinem Otipkou, tiskovým mluvčím ÚMOb.

Celá beseda se týkala chodu obce a úřadu. Mgr. Novotný velmi detailně seznámil studenty se svou funkcí a Bc. Otipka jako vedoucí útvaru prezentace a vztahů k veřejnosti připomněl kulturní i sportovní aktivity na území porubského obvodu.

Poslední část hodiny byla věnována dotazům.

Mgr. Jana Kondeková

Fotogalerie