Beseda studentů 1. ročníku s policií

V rámci preventivního programu absolvovali studenti 1. ročníku přednášku s pracovnicí policie ČR vrchní inspektorkou nprap. Martinou Hamerkovou. Tématem byl kyberprostor, přínosy i rizika jeho využívání. Dynamický rozvoj informačních technologií přináší nová společensky škodlivá jednání do internetového prostředí, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost. Je zaznamenán setrvalý nárůst evidovaných přestupků a trestných činů.

Jde o různé formy vyhrožování, šikany, šíření dehonestujících nebo poplašných zpráv, podvodného jednání, případy neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosičům informací, zneužívání dětí na internetu, mravnostní trestné činy, neoprávněné provozování hazardních her atd. Studenti byli paní Hamerkovou poučeni, jak se ve virtuálních prostředí chovat bezpečně a bezúhonně.

PaedDr. D. Richterová, ŠMP

Beseda studentů 1. ročníku s policií