Beseda s tajemníkem ÚMOb Poruba

Ve čtvrtek 30. května se studenti druhých ročníků zúčastnili krátké besedy s tajemníkem porubského úřadu městského obvodu. Akce proběhla v rámci výuky ZSV, Obec a Kraj.

Mgr. Aleš Novotný podrobným, ale i zajímavým způsobem studentům přiblížil strukturu úřadu a náplň jednotlivých odborů. Věnoval se státní správě i samosprávě na území městského obvodu Poruba, poskytování služeb Czech POINTu, matrice, stavebnímu úřadu, občanským průkazům, …

V rámci kulturního života pozval studenty na nejbližší aktivity, jako např. galashow mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum.

Poslední část besedy byla věnována dotazům. Hovořilo se o problematice životního prostředí, dopravy, školství a v neposlední řadě studenty zaujalo půjčování kol a jízda na nich s přilbou či bez ní.

Mgr. Jana Kondeková
Fotogalerie Viktorie Velčovská, 2.C
Lucie Tomisová

Fotogalerie

Beseda s tajemníkem ÚMOb PorubaBeseda s tajemníkem ÚMOb Poruba