Beseda s primátorem Statutárního města Ostravy

Závěr školního roku v ZSV už tradičně patří besedám s ostravskými politiky.

V pátek 25.6.2021 se studenti 2.A setkali v zasedací místnosti s kulatým stolem ve 2. poschodí s panem Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem našeho města.

Po osobním přivítání následovala řada dotazů, které si studenti připravili v prezenční výuce.

Dotazy se týkaly pracovního i soukromého života pana primátora, rozvoje Ostravy, osobností spojených s Ostravou, politického dění u nás i v Praze, nadcházejících voleb, životního prostředí, …
Pan primátor velmi ochotně a s přehledem odpovídal na různorodé otázky.

Po 45 minutách následovalo společné focení v rouškách a opět osobní rozloučení se se studenty i s doprovodem.

Paní asistentka Ing. Lenka Gažíková předala studentům drobný dárek.

Velké poděkování patří panu primátorovi za čas i ochotu věnovat se studentům, paní asistentce za opětovné zprostředkování besedy, studentům i doprovodu Mgr. Marii Sikorové a Mgr. Anně Rotreklové za zájem i dotazy, Elen Kejdové za moderování celé akce ze strany studentů, Sonymu za fotodokumentaci.

Mgr. Jana Kondeková, Mgr. Marie Sikorová, Mgr. Anna Rotreklová a studenti 2.A
Fotogalerie Tran Trong Son, 2.A

Fotogalerie