Beseda s primátorem Statutárního města Ostrava

7. června 2018 se studenti všech druhých ročníků zúčastnili besedy s primátorem Statutárního města Ostrava a poté exkurze Nové radnice.

Beseda začala v 11 hodin v moderním sálu Zastupitelstva města Ostravy. Po přivítání ze strany asistentky primátora Ing. Lenky Gažíkové následoval zajímavý výklad Ing. Tomáše Macury, MBA, současného primátora Statutárního města Ostrava. Ten seznámil studenty s problematikou své funkce, s chodem Nové radnice a v neposlední řadě odpověděl na předem připravené dotazy. V závěru popřál studentům i doprovodu úspěšné ukončení 2. ročníku a pěkné prázdniny.

Poté následovala exkurze po Nové radnici, studenti měli možnost prohlédnout si další místnosti včetně sálu zasedání Rady, po schodech vystoupili do 6. poschodí do Informačního centra, odkud mohli obdivovat nádherný pohled na město.

Mgr. Jana Kondeková, fotografie Jan Havlena, 2.C

Fotogalerie