Beseda s primátorem Statutárního města Ostrava

Červen patří vždy v ZSV politikům, ani červen 2022 nebyl výjimkou.

3. června 2022 studenty 2.A přivítal v zasedací místnosti na Nové radnici v Moravské Ostravě na Prokešově náměstí primátor Statutárního města Ostravy, Ing. Tomáš Macura, MBA.

Nejdříve však před budovou Nové radnice (nejznámější stavba Ostravy, prvorepubliková dvoukřídlá budova s věží) na nás čekala paní asistentka primátora, Ing. Lenka Gažíková. Dovedla nás do místnosti 206 a s kulatým stolem.

Po vstupu do místnosti se pan primátor se všemi osobně přivítal. Poté začalo 45minutové kolo otázek i odpovědí.

Dotazy se týkaly chodu radnice, pracovní náplně primátora, historie i budoucnosti Ostravy, ale i soukromých dotazů jako je rodina, charita, koníčky, volný čas a jiné.

Zjistili jsme také, že se pan primátor do této funkce dostal náhodou a že v našem věku o politice moc neuvažoval.

Po společném fotografování jsme se rozloučili s panem primátorem a od paní asistentky jsme přijali drobné upomínkové předměty.

Poděkování náleží všem těm, kteří si připravili dotazy, ale také i Markovi, který celou akci úspěšně moderoval.

Mgr. Jana Kondeková
Fotogalerie Natálie Chalcařová, 2.A

Fotogalerie