Beseda s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA

Minulý týden se studenti 2. C v rámci výuky ZSV zúčastnili exkurze na ostravském magistrátě spojené s besedou s primátorem.

Po příchodu na radnici nás přivítala paní inženýrka Lenka Gažiková, asistentka primátora. Po krátkém úvodu jsme šli do zasedací místnosti. Pan primátor se osobně s každým přivítal, což jsme nečekali.

V první části besedy jsme získali informace o chodu a celé struktuře magistrátu, o odboru primátora i o jeho povinnostech.

Druhá část byla zaměřena do dotazy z oblasti české politiky, ostravského průmyslu, školství, sportu, nevynechali jsme ani sociální dávky, nezaměstnanost či osud stadionu Bazaly.

Pan primátor velmi ochotně a odborně odpovídal na naše dotazy. Poté následovala prohlídka Nové radnice, sídla Magistrátu města Ostravy, pracovníkem informačního centra.

V závěru jsme nevynechali možnost svézt se, lépe řečeno jezdit v oběžném výtahu páternoster.

Mgr. Jana Kondeková, Ing. Jiří Kalousek a 2. C
Fotogalerie Viktorie Velčovská, 2.C
Ing. Lenka Gažiková

Fotogalerie