Beseda s hejtmanem

Besedy a exkurze na Krajském úřadu MSK

V pátek  15.6.2018 se všichni studenti 2. ročníků opět v rámci výuky ZSV zúčastnili exkurze na Krajském úřadu. Po příjezdu následoval podrobný výklad týkající se organizační struktury úřadu, Bc. Lada Zemanová z oddělení vnějších vztahů podrobně seznámila studenty s chodem celého úřadu, poté si studenti prohlédli pracovnu hejtmana a další místnosti, ve kterých se rozhoduje o důležitých otázkách MSK.

Asi po 30 minutách na studenty 2. C čekal hejtman MSK, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc, který si na úvod připravil krátkou prezentaci o našem kraji, pak následovala  neformální beseda, hejtman velmi ochotně reagoval na předem připravené dotazy, v závěru se uskutečnilo  společné fotografování.

Odpolední skupina /OA/ se rovněž seznámila s chodem Krajského úřadu, v pracovně hejtmana studenti zastihli pana Vondráka již pracovně, v zasedací místnosti tentokrát na dotazy reagoval náměstek hejtmana pro oblast školství, Stanislav Folwarczny. Část dotazů se týkala i maturitních zkoušek či zkoušek na vysoké školy.

Mgr. Jana Kondeková, fotografie Jan Havlena, 2.C

Fotogalerie