Akce ke Dni Země na OA Poruba

V měsíci dubnu se naše škola různými způsoby zapojila do aktivit ke Dni Země, který je stanoven na 22. 4.na celém světě. Studenti třídy 1.B začali úklidem odpadků kolem školy, kdy nasbírali 3 pytle různého odpadu, který průběžně třídili. Další akcí byla pak úprava školní zahrady studenty ze 4.C.

Koordinátor EVVO vyhlásil soutěž pro studenty na téma Jsme to, co jíme, kde studenti mohli projevit své umělecké a literární schopnosti. V literární soutěži zvítězila V. Štefková z třídy 2. B a ze třídy 2. A studentky V. Poláková a A. Černíková s koláží.

Mgr. Jana Kondeková reagovala na výzvu starostky Ostravy-Poruby a se studenty 1.A, 1.B, 1.C, 2.B a 3.A se v sobotu 23. 4. 2022  zúčastnila úklidu porubského lesoparku.

Naši modrou planetu a její zachování pro další generace jsme podpořili uspořádáním akce Modrý den pro planetu, kdy učitelé, administrativní pracovníci a studenti přišli do školy v modrém oblečení nebo alespoň vyjádřili podporu modrým doplňkem. Zvítězila třída 1.A, na 2.místě byla třída 1.C a na 3.místě třída 3.C. Akce byla úspěšná a nejlepší třídy byly oceněny.

Mgr. J. Dorotíková

Fotogalerie