Adaptační kurz třídy 1. A – 2018

Ve dnech 5. – 7. září 2018, se konal adaptačního kurz třídy 1. A. Kurz organizuje vedení školy společně se Střediskem volného času v Ostravě-Zábřehu. Na kurzu se nám věnovali tři lektoři ze střediska volného času.

Cílem adaptačního kurzu bylo „se poznat“. Žáci hráli různé hry a aktivity, u kterých se navzájem seznamovali a učili se spolu spolupracovat a řešit úkoly. Společně jsme si užili spoustu zábavy a legrace.

Všechno, co se od tohoto kurzu očekávalo, se splnilo. Společně jsme strávili tři super dny.

Zapsala: Ing. Helena  Svršková, třídní učitelka 1. A

Fotogalerie