Adaptační kurz 2017

Všechny první ročníky se hned na začátku září vypravily na adaptační kurzy do Pusté Polomi a v Areálu Setina strávily tři intenzivní dny plné seznamování, zajímavých her a nových zážitků. 1. B se vydala do neznáma hned v prvním týdnu školy od 6. do 8. září se svou třídní učitelkou Mgr. Grebíkovou a Ing. Grygarovou, v pondělí 11. září vyrazila za dobrodružstvím 1. A s Mgr. Polachovou a Mgr. Dorotíkovou a ve středu 13. je vystřídala nová 1. C s Mgr. Kondekovou a Mgr. Sikorovou.

Program měly všechny třídy podobný a lišil se jen v drobných detailech a obměnách některých her. Hlavním cílem bylo seznámit se s novými spolužáky a vytvořit v rámci třídního kolektivu vazby, na kterých budou moct studenti stavět následující čtyři roky svého středoškolského studia.

Studenti se učili pracovat v týmu, spoléhat se jeden na druhého a hráli spoustu smysluplných her. Někteří nejvíce ocenili pohybové hry, např. Ponožku, jiní dali přednost kreativní skupinové práci při hrách Selfie, Krádež v galerii či natáčení reklamního videoklipu pro svou novou společnost. Nezapomenutelná byla určitě i Noc trifidů, kdy museli všichni vystoupit ze své komfortní zóny, spoléhat se na svého průvodce z řad spolužáků a překonat poslepu náročnou trať.

Studenti se shodují, že se jim kurz líbil a mnozí by se nebránili ani prodloužení celého pobytu.

„Celkově jsem si adapťák užila, ale mohl by být delší. Jsem ráda, že jsme se lépe poznali.“ Adéla Pavelková 1. A

Bronislava Grebíková, Jana Kondeková, Veronika Polachová

Fotogalerie